ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტომობილების რაოდენობა 18.8 მილიონს შეადგენს. ქვეყნების მიხედვით ყველაზე მეტ ანუ 3.5 მილიონ გაზის ბალონს ირანში იყენებენ, რაც ამ ქვეყანაში ბუნებრივი აირის განსაკუთრებით დაბალ ფასს უკავშირდება.

18.8
მილიონი ავტომობილი
წყარო: ngvjournal.com