ეს არის გასული წლის მანძილზე ნავთობის ფასის შემცირების პროცენტული მაჩვენებელი. OPEC-ის გადაწყვეტილებით ნავთობის ფასების შემცირების მიუხედავად ნავთობმომპოვებელი ქვეყნები მოპოვებას არ შეამცირებენ.

38 %
წყარო: Bloomberg