1968 წელს ამ კომპანიაში დაბანდებული ყოველი ერთი დოლარი დღეს $6.638-ის სარგებელს მოგიტანდათ. Credit Suisse-ის გამოკვლევის მიხედვით მსოფლიოში ყველაზე წარმატებული ინვესტიცია სიგარეტ Marlboro-ს მწარმოებელ კომპანია Altria-ში ჩადებული ინვესტიციაა, კომპანიის აქციების ღირებულება თითქმის ნახევარი საუკუნის მანძილზე ყოველწლიურად 20.6%-ით იზრდებოდა.

$6.638
წყარო: Credit Suisse