გასულ წელს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ სიკვდილით 2.466 პატიმარი დასაჯა, რაც დანარჩენ ქვეყნებში სიკვდილით დასჯილთა რაოდენობას ორჯერ აღემატება. დღეისათვის ჩინეთში სასჯელის აღსრულებას 19.000-ზე მეტი პატიმარი ელოდება. მეორე ადგილზე ირანია სადაც გასულ წელს 289 პატიმარი სიკვდილით დასაჯეს.  

2.466
სიკვდილით დასჯილი
წყარო: statista.com