293 წუთი არის ის საშუალო დღიური მაჩვენებელი რა დროსაც აშშ-ს მაცხოვრებელი უთმობს ტელევიზორის ყურებას, რაც ქვეყნების მიხედვით რეკორდული მაჩვენებელია. 265 წუთით მეორე ადგილზე იაპონია იმყოფება, ხოლო ყველაზე მცირე დროის მანძილზე ტელევიზორს აფრიკის განვითარებად ქვეყნებში მათ შორის სომალიში უყურებენ. 

293
წუთი
წყარო: statista.com