დღეს მასწავლებლის დღეა. საქართველოში სულ 65 445 პედაგოგი ასწავლის. მასწავლებლების 91% საჯარო სკოლებში მუშაობს და მათი 86% ქალია. 2017 წლის მდგომარეობით, პედაგოგები 564 729 მოსწავლეს ასწავლიან, რაც ნიშნავს, რომ ერთ მასწავლებელზე 8.6 მოსწავლე მოდის. 

65 445
პედაგოგი
წყარო: საქსტატი