მსოფლიოში სუიციდის დონე 2000 წლიდან დღემდე 29%-ით შემცირდა. დასავლეთის ქვეყნების უმეტესობაში სუიციდის სიხშირე ათწლეულებია იკლებს. მსოფლიოს დანარჩენ ნაწილში სუიციდმა კლება შედარებით ახალახან დაიწყო. ჩინეთის მაჩვენებელმა კლება 1990 წელს დაიწყო. რუსეთში, იაპონიაში, სამხრეთ კორეაში და ინდოეთში კი სიხშირე მკვეთრად დაეცა გასულ ათწლეულში.  გამონაკლისია აშშ, სადაც ამ საუკუნეში სუიციდის სიხშირე 18%-ით გაიზარდა. სუიციდის სიხშირის კლებამ 2000 წლიდან დღემდე 2.8 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა.

29
%
წყარო: humanprogress.org