საქსტატის ცნობით, საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლების 44% საკვების შეძენაზე იხარჯება. სურსათის დანახარჯების ასეთი მაღალი წილი საქართველოს სიღარიბეზე მიანიშნებს. დასავლურ ქვეყნებში სურსათზე მთლიან ხარჯებში გაცილებით ნაკლები წილი მოდის. მაგალითად: აშშ - 6%, ბრიტანეთი 8%, გერმანია 10%. სურსათის ხარჯები მთლიანი ხარჯების ნახევარზე მეტს პაკისტანსა და ნიგერიაში შეადგენს. 

44%
წყარო: საქსტატი