გადასახადების ყველაზე მაღალი - 56.86%-იანი დონე შვედეთშია. ასევე 56.22%-იანი საგადასახადო დონეა დანიაში. გადასახადების მაღალი დონის მიუხედავად კანონის უზენაესობის, საკუთრების უფლების, განათლების, ტექნოლოგიური განვითარებისა და ინსტუტუციების მდგრადობის გამო ეს ქვეყნები მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანები არიან. საქართველოს საგადასახადო დონე კი 16.4%-ია. 

56.86%
წყარო: world economic forum