საქსტატის მონაცემებით, კერძო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 887 ლარს შეადგენს, ამასთან ერთად სხვაობა დასაქმებულ მამაკაცთა და ქალთა ხელფასებს შორის 25%-ია. 

887
ლარი
წყარო: საქსტატი