მსოფლიო ბანკის 189 წევრი სახელმწიფოდან უმუშევრობის დონე ყველაზე დაბალი კატარშია, აქ სრულწლოვანი მოსახლეობის მხოლოდ 0.5%-ია უმუშევარი. ნავთობბით მდიდარი კატარი ასეთი დაბალი უმუევრობის დონით მრავალ მიგრანტს იზიდავს. ქვეყნის სამუშაო ძალის 40% მიგრანტია.

0.5%
წყარო: World Bank