მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, საშუალოდ ყველაზე ცოტა ხანს სიერა ლეონეში ცხოვრობენ, სადაც ცხოვრების საშუალო მოსალოდნელი ხანგრძლივობა მხოლოდ 45 წელს შეადგენს. 

45
წელი
წყარო: World Health Organization