თბილისში საქართველოს ეკონომიკური აქტივობის ორ მესამედზე მეტია თავმოყრილი. საქსტატის უკანასკნელი მონაცემებით, ქვეყნის საწარმოთა ფინანსური ბრუნვის 73% სწორედ თბილისზე მოდის. თბილისი დასაქმებულთა რაოდენობითაც ლიდერობს, აქ კერძო საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობის 65% მუშაობს.

73%
წყარო: საქსტატი