სახელმწიფო სერვისების ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, ნატრული საქართველოს 658 მოქალაქეს ჰქვია. ოფიციალური მონაცემებით, ნატრული ჰქვია 607 პირს, ხოლო ნატრულ კი 51 პირს (ჯამში 658).

658
ადამიანი
წყარო: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო