ვენესუელაში უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, (IMF) პროგნოზით, 2016 წელს ქვეყანაში 720%-იანი ინფლაცია იქნება, 2017 წელს კი 2.200%-იანი ინფლაცია ანუ ჰიპერინფლაცია არის მოსალოდნელი. შედარებისთვის საქართველოში ინფლაცია 4%-5%-ის ფარგლებში მერყეობს. 

720%
წყარო: imf.org