განახლებად ენერგორესურსებს საქართველოს ელექტროენერგიის წარმოებაში 80% უჭირავს. საქართველოში წარმოებული ელექტროენერგიის 20% კი თბოელექტროსადგურებზე მოდის. განახლებადი ენერგიის სეზონურობის გამო ზამთარში მისი წილი კლებულობს, გაზაფხულზე კი იზრდება.

80%
წყარო: სემეკი