საქართველოს საჯარო სექტორში სულ 116 ათასი ადამიანია დასაქმებული. მათი შრომის ანაზღაურებაზე წელს ბიუჯეტიდან 1.38 მილიარდი ლარის დახარჯვა არის დაგეგმილი.

116 562
ადამიანი
წყარო: ფინანსთა სამინისტრო