ეს არის 2013 წელს საქართველოში წარმოებული რძის რაოდენობა. საქსტატის მონაცემებით ქვეყანაში 1 326 000 სული მსხვიფეხა რქოსანი პირუტყვია, რომლებიც წელიწადში საშუალოდ 600 მილიონ ლიტრ რძეს გამოიმუშავებენ. საქსტატის მონაცემებით 2014 წლის პირველ სამ კვარტალში საქართველოში უკვე 513 მილიონი ლიტრი რძე იწარმოა. 

604 000 000
ლიტრი
წყარო: საქსტატი