სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა ყოველწლიურად დახლოებით 5%-ით იზრდება. ამ დროისთვის 2017 წლის მაჩვენებელი არაა დათვლილი, 2016 წლის მონაცემებით კი გამოძახებების საერთო რაოდენობამ 1,530,237 შეადგინა. 

1,530,237
გამოძახება
წყარო: საქსტატი