ამდენია მსოფლიოს უგრძესი სარკინიგზო მარშრუტის იუ-მადრიდის სიგრძე. ის აღმოსავლეთ ჩინეთის ინდუსტრიულ ქალაქ იუში იწყება გაივლის ცენტრალური და დასავლეთ ჩინეთის რეგიონებს, გადაკვეთს ყაზახეთს და შემდეგ რუსეთის გავლით აღმოსავლეთ ევროპიაში ხვდება. ბელორუსის, პოლონეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის გავლით კი დანიშნულების ადგილს მადრიდს აღწევს. 

9 977 კილომეტრი
წყარო: washingtonpost.com