ჩინეთში 2011 წლიდან 2013 წლამდე სამშენებლო ინდუსტრიამ 6.6 გიგატონა ცემენტი გამოიყენა, რაც მთელი 2.1 გიგატონით აღემატება აშშ-ს მიერ 1900დან 2000 წლამდე გამოყენებული ცემენტის რაოდენობას. ჩინეთის სამშენებლო ბაზარი ეკონომისტების შეფასებით დიდ ბუშტს წარმოადგენს და მისი კოლაფსის შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკა კრიზისში შევა. 

6 600 000 000
ტონა ცემენტი
წყარო: The Washington Post