დღეიდან ამერიკის შეერთებული შტატები 21-ე ქვეყანაა, სადაც ლგბტ პირთა ქორწინება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ლეგალურია. ნიდერლანდები პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც 2001 წელს ლგბტ პირებს ქორწინების უფლება მისცა.

21 ქვეყანა
წყარო: washingtonpost.com