საქართველოს ბიუროკრატიული აპარატის ზომა 274 900-ს შეადგენს, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 23.7%-ით არის გაზრდილი. ბიუროკრატიული აპარატი ქვეყნის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ბიუჯეტში კი საშემოსავლო გადასახადს კერძო ბიზნესში დასაქმებული 475 ათასი ადამიანი იხდის. 2014 წელს ბიუროკრატია 251 ათასი იყო, 2013 - 247 ათასი.

274 900
ადამიანი
წყარო: საქსტატი