ეს არის ფანქრებისა და კალმების მსოფლიო საბაზრო ღირებულება 2014 წლის მონაცემებით. მიუხედავად ტექნოლოგიების განვითრებისა, კალმებისა და ფანქრების ბაზარი ბოლო 5 წლის განამვლობაში მოცულობისა და გაყიდვების მიხედვით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 

$ 11 250 000 000
წყარო: Euromonitor