საქართველოში სულ 67394 პედაგოგი ასწავლის. მასწავლებლების 88% საჯარო სკოლებში მუშაობს და მათი 85% ქალია. 2015 წლის მდგომარეობით, პედაგოგები 553 994 მოსწავლეს ასწავლიან, რაც ნიშნავს, რომ ერთ მოსწავლეზე ქვეყანაში 0.12 მასწავლებელი მოდის.

67394
პედაგოგი
წყარო: საქსტატი