საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, საქართველოში მიმოქცევაში 2,265,104,000 ლარია. 2014 წლის მანძილზე მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობა მაქსიმალური აგვისტოში, ხოლო მინიმალური კი, იანვრის თვეში იყო. მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობა ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. 

2,265,104,000
ლარი
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი