ვარლამ რამიშვილი

0 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
11 თვე 6 დღე

სტატიები

პასტორი ვარლამ რამიშვილი: ძველისა და ახლის შესახებ

როგორ შეიძლება ღმერთი ერთდროულად იყოს ძველიც და ახალიც; თანაც მუდამჟამს? დროისა და სივრცის მიღმა მყოფი უფალი, თავისი იდუმალი ძალით აერთიანებს თავისში სიძველესა და სიახლეს. გვნებავს სიძველის გააზრება? ღმერთში შეიძლება მივაკითხოთ მას! გვაინტერესებს, რა არის სიახლე? ასევე ღმერთში ვიპოვით მას. ერთი სიტყვით, შეიმეცნო ქრისტიანების ღმერთი ნიშნავს, ეზიარო ერთდროულად სიძველესაც და სიახლესაც.და მაინც, რას ნიშნავს ღვთის სიძველე და ღვთის სიახლე? ის ძველი ღვთაებაა, ჩვენი მამების ღმერთია. ის ქვეყნიერების...