ანა სარალიძე

0 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
4 წელი 3 თვე

სტატიები

მოსახლეობის აზრი: ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

მიუხედავად იმისა, რომ ქალები, დღესდღეობით, საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 53% არიან, ისინი საქართველოს პარლამენტის წევრების მხოლოდ 11%-ს შეადგენენ, მინისტრთა კაბინეტში – 21%-ს, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში – 10%-ს. როგორი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობისა და გენდერული კვოტის შემოღების მიმართ? – 2014 წლის ოქტომბერში CRRC-საქართველომ სწორედ ამ საკითხების შესახებ ჩაატარა საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხვა აშშ-ის ეროვნულ-დემოკრატიული...