ბესიკ ხარანაული

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 5 თვე

სტატიები

სინათლის ეული სხივი

ყველა ეპოქაში გამორჩეული ადამიანი რატომღაც იმას ეწირებოდა, რაც მასში მშვენიერი იყო. გმირი - გმირობას, საერო მოღვაწე - ღვაწლს, პოეტი - პოეტობას. გიორგი ჩარკვიანი ისეთ დროში ცხოვრობდა, როცა ნიჭი (“შეგინდობენ ყველა ცოდვას, ნიჭს არ გაპატიებენ”) და სხვა კლასიკური კაცობრიული სიქველეები, და, ამათგან უპირველესი - თავისუფლება - კადნიერად ბოლო რიგში იყო ადგილმიჩენილი. წინ კი, თავის გამოსაჩენად და დროის წარმოსაჩენადაც, მოგროვილიყვნენ მედროვეები, კარიერისტები და შემოქმედის ნიჭს მოკლებული, ხელოვნების...