ბაკურ სულაკაური

7 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 7 თვე

სტატიები

როგორ მუშაობს სასკოლო სახელმძღვანელოების ბაზარი

შარ­შან ჩე­მი გა­მომ­ცემ­ლო­ბის საწყობ­თან მი­სუ­ლი, უც­ნა­უ­რი შემ­თხ­ვე­ვის შემ­ს­წ­რე გავ­ხ­დი: ერ­თ­მა წიგ­ნე­ბით მო­ვაჭ­რემ, ჩვენ­მა კლი­ენ­ტ­მა, გა­მო­ი­ტა­ნა ჩვენ მი­ერ გა­მო­ცე­მუ­ლი მე-11 კლა­სის ის­ტო­რი­ის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო (მთელი შეკ­ვ­რა), შე­მო­ა­ცა­ლა შე­...

უკან, საბჭოთა კავშირში

საბჭოთა კავშირის სკოლებში თითოეულ საგანში არსებობდა მხოლოდ ერთი სახელმძღვანელო, რომლითაც ხანდახან რამდენიმე თაობა ათწლეულების განმავლობაში სწავლობდა. ყოველ საგანში ერთი სახელმძღვანელოთი სწავლება იმდენ ხანს გრძელდებოდა, რომ ადამიანების უმრავლესობას, ვისაც ეს ნანახი და გამოცდილი აქვს, სხვაგვარად ვერც წარმოუდგენია. უფრო მეტიც, მათ ისიც კი არ იციან, რომ ასე მხოლოდ საბჭოთა კავშირში და რამდენიმე ტოტალიტარულ ქვეყანაში იყო. მსოფლიოს ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში თითოეულ სასკოლო საგანში არსებობდა და...

რატომ არ უნდა ისწავლებოდეს ინგლისური პირველივე კლასიდან

ამას წინათ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სასურველია ინგლისური ენის შესწავლა სკოლებში პირველივე კლასიდან იწყებოდეს. არგუმენტად ის მოიყვანა, რომ ინგლისურის ცოდნა უმნიშვნელოვანესია თანამედროვე ადამიანისთვის (შეუძლებელია, ამ მოსაზრებას არ დაეთანხმო). დღეს საქართველოს სკოლებში ინგლისური ენა საერთოდ არ არის სავალდებულო საგანი. სავალდებულოა რომელიმე სამი უცხო ენის სწავლება სკოლაში 12 წლის მანძილზე, თუმცა, რომელ ენებს ისწავლიან ბავშვები, ეს სკოლის გადასაწყვეტია. ეროვნული სასწავლო გეგმის...

მოსაზრებები სკოლების კომპიუტერიზაციაზე

ამას წინათ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მომავალი სასწავლო წლიდან პირველკლასელებს წიგნების ნაცვლად დაურიგდებათ კომპიუტერები შიგ ჩატვირთული სახელმძღვანელოებით; მოსწავლეები თავიდანვე ეზიარებიან ახალ ტექნოლოგიებს და ეს ყველაფერი დამატებით დანახარჯებს აღარ საჭიროებს. მოგვიანებით რომელიღაც სახელმწიფო მოხელემ დააზუსტა, რომ აქამდე პირველკლასელთა წიგნებზე იხარჯებოდა 8 მლნ ლარი ყოველწლიურად, ხოლო ეს თანხა სრულიად საკმარისია ყველა პირველკლასელისთვის ლეპტოპის შესაძენად. წინასწარ უნდა განვაცხადო...