დავით ზედელაშვილი

0 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
5 წელი 7 თვე

სტატიები

ანტონინ სკალია ისტორიის პირისპირ

თანამედროვე ამერიკული კონსერვატიზმის ინტელექტუალურმა მამამთავარმა ბილ ბაკლიმ კონსერვატორი ისტორიის გზაჯვარედინზე მდგარ იმ ადამიანს შეადარა, რომელიც ყვირის: „შეჩერდით!“ ანტონინ სკალიას მოღვაწეობაც, როგორც ამერიკული კონსტიტუციური კონსერვატიზმის მედროშისა, სწორედ ისტორიასთან უშეღავათო ჭიდილი იყო. პროგრესისტი ლიბერალისგან განსხვავებით, რომელიც ისტორიის საჭეს მისჯდომია და გარშემო მხოლოდ დაფ-დაფებისა და აღტაცებული ყიჟინის ხმა ესმის, კონსერვატორი წინ გარბის, გზად ნანგრევებსა და ნაგავს ხედავს და მორიგი...

არის თუ არა წესების შექმნა მოსამართლის უფლებამოსილების ნაწილი?

ურთმელიძის მიერ დროებითი მმართველის დანიშვნის საფუძვლების, მმართველის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და მისი უფლებამოსილების განმსაზღვრელი ზოგადი ნორმების დადგენას სავარაუდოდ მოსამართლის მიერ სამართლის ანალოგიის გამოყენების უფლებამოსილებით გაამართლებენ, რაც მცდარია შემდეგის გათვალისწინებით:სამართლის ანალოგია, არის მოსამართლის მიერ შესაბამისი საპროცესო ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმის არარსებობის დროს, საქმის საპროცესო სამართლის ზოგადი პრინციპების მიხედვით გადაწყვეტა. (სამოქალაქო საპროცესო...