ერეკლე ნათაძე

2 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 7 თვე

სტატიები

თავკომბალა

 თბილისს ზოგი თავკომბალას ეძახის. ზოგი ამბობს, დიდი სოფელიაო. ბევრი ამაყობს იმით, რომ  დედაქალაქი ასეთი განვითარებულია და რეგიონული მნიშვნელობა შეიძინა. ყველა თანხმდება ერთზე, რომ თბილისი იზიდავს ადამიანებს დანარჩენი საქართველოდან და ოთხნახევარმილიონიანი ქვეყნისათვის ძალიან დიდია.   მოსახლეობის განაწილება ქალაქებს შორის გარკვეულ კანონზომიერებას – ხარისხობრივ განაწილებას ეფუძნება. განაწილება „ზიფის წესის” სახელით არის ცნობილი George Kingsley Zipf-ის შრომებიდან...