გიორგი აბაშიშვილი

4 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
8 წელი 10 თვე

სტატიები

საწარმოები, მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის ღირებულება და დასაქმება

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი) 2010 წლის სამეწარმეო აქტივობა 2011 წლის ანგარიშში შეაჯამა. სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ 2006-2010 წლებში ქვეყანაში რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა 4-ჯერ აღემატება ამავე პერიოდში რეგისტრირებულ საწარმოებში დასაქმებულებს. ხოლო რეგისტრირებული საწარმოების მიერ შექმნილი პროდუქციის ღირებულება და საწარმოთა...

შემოსავლები, ხარჯები და საარსებო მინიმუმი

მთავრობის სოციალური ბიუჯეტის გაზრდის მომხრეებს არგუმენტად ხშირად მოჰყავთ ფაქტი, რომ ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი შემოსავლებზე უფრო მაღალია. ბოლო წლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ეს ტენდენცია იცვლება. ცხრილიდანაც კარგად ჩანს, რომ 2008-2010 წლებში, ერთ სულ მოსახლეზე, როგორც შემოსავლები, ასევე ხარჯი საგრძნობლად აღემატება საარსებო მინიმუმით გათვალისწინებულ თანხას. ამასთან...

მკაცრი ადმინისტრირებიდან ნდობის აღდგენამდე – შემოსავლების სამსახურის გამოწვევები

შემოსავლების სამსახურმა 2010 წლის ბოლოს გამოცხადებული ახალი კურსის ანგარიში გამოაქვეყნა. ის მკაცრი ადმინისტრირებიდან ლიბერალური მიდგომების დანერგვას და ამ გზით, საგადასახადო ორგანოებსა და ბიზნესებს შორის ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად. ანგარიში აჩვენებს, რომ ლიბერალური მიდგომების უმეტესობა, მათ შორის, პრინციპი – Good Faith ანუ პატიოსნება (როცა გადამხდელი თავისუფლდება სანქციისგან, თუ მან შეცდომა დაუშვა და გადასახადების დამალვას არ აპირებდა); წინასწარი გადაწყვეტილება (როცა გადამხდელს უფლება აქვს...

ორი დილემა უმუშევრობის შესახებ

საქართველოს მოსახლეობისთვის მთავარ პრობლემად კვლავ დასაქმება რჩება. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევის შედეგებით გამოკითხულთა 58%, საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად, სამუშაო ადგილების შექმნას მიიჩნევს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ქვეყანაში უმუშევრობა 2010 წელს 16.3%-ს შეადგენდა. სხვადასხვა კვლევების, მათ შორის ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტისა (IRI) და საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული...