გიორგი თუმანიშვილი

14 სტატია 3 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 4 თვე

სამართლის დოქტორი,
ABA, IBA, LWI - წევრი

სტატიები

ჰარმონია

ჰარმონია - თანაზომიერი, ურთიერთშეჯერებული სისრულის პერცეფციაა, საკუთარი ,,მე''-ს სხეულის, მიკრო და მაკრო სამყაროსთან აზრობრივი მიკუთვნება-გამიჯვნის გააზრებააგიორგი გ. თუმანიშვილიდისჰარმონიულობა დამახასიათებელია თანამედროვე მსოფლიოს ყველა საზოგადოებისათვის, საზოგადოება კი, ბუნებრივია ,თავის მხრივ, ვერ იქნება ჰარმონიული თუ მისი მოქალაქეები არ იქნებიან ჰარმონიულნი.ჰარმონიული საზოგადოება და მით უფრო სახელმწიფო მასში შემავალი ყველა ინდივიდის ჰარმონიულობის თვალსაზრისით - უტოპიაა. მაგრამ, უტოპია არ...

პასუხისმგებლობა

პასუხისმგებლობა - არის გააზრება იმისა, რომ იტვირთო იმდენი რამდენიც შეგიძლია, რომ ატაროგიორგი თუმანიშვილიერთი შეხედვით ყველას გვესმის ამ სიტყვის მნიშნელობა და ხშირ შემთხვევაში ასეთებად ვთვლით საკუთარ თავს. მაგრამ რა არის პასუხისმგებლობის არსი? როგორ ყალიბდება და როგორ ვლინდება იგი ჩვენ ყოველდღიურობაში?მოდით დავფიქრდეთ, არსებობს თუ არა პასუხისმგებლობა, როგორც ასეთი, სამყაროში, რომელშიც არ არსებობენ ცოცხალი ორგანიზმები? დამოუკიდებლობის მსგავსად, პასუხისმგებლობა სამყაროში არ არსებობს ცოცხალ...

ტოლერანტობა

ტოლერანტობა არის გააზრება იმისა, რომ ადამიანი ადამიანია და ის წარმოადგენს კაცობრიობასამ სიტყვამ, ისევე, როგორც მრავალმა სხვა სიტყვამ თანამედროვე ზეპირსიტყვიერებაში და ლიტერაციაში თავისი ადგილი ხალხთაშორის ლექსიკაში არც ისე დიდი ხანია რაც დაიმკვიდრა. სიტყვის შინაარსისა და მით უფრო შესაბამისი ქცევის აუცილებლობის გააზრება კი დღესაც არ არის სათანადოდ დამკვიდრებული ამა თუ იმ საზოგადოებაში.ეტიმოლოგიურად სიტყვა უკავშირდება ლათინურ - tolere-ს, რაც ატანას (თმენას) ნიშნავს. ლათინური tolerantia-...