ირაკლი კოტეტიშვილი

2 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 5 თვე

სტატიები

საჯარო სამსახურის რეფორმა – პირველი ნაბიჯი

საჯარო სამსახურის ბიურომ საკანონმდებლო ცვლილებების მორიგი პაკეტი მოამზადა. ცვლილებების ინიცირება საჯარო სამსახურში მიმდინარე რეფორმამ განაპირობა, რომელსაც მოქმედ კანონმდებლობაში რელევანტური იურიდიული საყრდენი არ აქვს. კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში უკვე განიხილება.  საჯარო სამსახურის შესახებ კანონს, სამუშაოს აღწერილობის პუნქტი ემატება. ცვლილება, ერთი შეხედვით, ფორმალურია. თუმცა, პრაქტიკაში მან შეფასების კრიტერიუმების დადგენას, ასევე – დამსაქმებელსა და...

ქართული სისხლის სამართლის სისტემის რევოლუციური რეფორმა

ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც 2010 წლის ოქტომბრიდან შევიდა ძალაში, მართლაც რომ რევოლუციურია. ქართული რეფორმა, მსოფლიოს ანალოგიური რეფორმების მსგავსად, მხარეთა თანასწორობაზე დამყარებული შეჯიბრებითი პროცედურების დაწესებას გულისხმობს. ეს უზრუნველყოფს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და საზოგადოების აქტიურ მონაწილეობას მართლმსაჯულების განხორციელებაში და დაიცავს ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორციელების საჯარო ინტერესსაც. თავისი მნიშვნელობით ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო...