ქეთევან შოშიაშვილი

0 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
2 წელი 5 თვე

ქეთევან შოშიაშვილი თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლის სტუდენტია. ის აქტიურად მუშაობს თავისუფლების იდეების მზარდამჭერი საერთაშორისო სტუდენტური ორგანიზაცია “ევროპელი სტუდენტები თავისუფლებისთვის” კანპანიებსა და პროექტებზე.

სტატიები

რა დგას თამბაქოს კონტროლის კანონის უკან?

2018 წლიდან თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა. ცვლილებების თანახმად, გამკაცრდა თამბაქოს მოწევისა და რეალიზაციის არეალი, თამბაქოს კონტროლის სფეროს მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, თამბაქოს ექსპორტი და იმპორტი. კანონში ასევე აღნიშნულია, რომ ცვლილებები ემსახურება „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩარჩო კონვენციის ამოცანებისა და პრინციპების შესრულებას.“.კანონის მიღებამდე და მიღების შემდეგ, საქართველოში გამძლავრებული...