ლევან ღამბაშიძე

0 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 3 თვე

სტატიები

რუსეთი კლავს!

პირველად იყო სიტყვა, და ეს იყო ლოგიკური: არ არსებობს სიტყვა - არ არსებობს საგანიც. მაგალითად, განვიხილოთ სიტყვა “წვიმა”. სიტყვა წვიმა ასახავს ციდან წამოსულ წყალს. ეს ძალიან ზოგადი დებულებაა და არ განასხვავებს წვიმის სხვადასხვა ნაირსახეობას. ძველად ციდან წამოსული წყლის კონკრეტულ ფორმებს საკუთარი სახელები ჰქონდათ. მაგალითად:არაზანი - თავსხმა;ისხარი - ჩქარი წვიმა;ლოშქრი - ნისლსა და წვიმას შუა.დღეს მე პირადად ამ ჩამონათვალში აღწერილი მოვლენების აღსაწერად ვიყენებ მხოლოდ ერთ სიტყვას: წვიმას. მე...

რეგვენი არს

ადამიანის განსაზღვრება „მოაზროვნე არსება" გვეუბნება, რომ ყველა აზროვნებს, ვინც ადამიანია, მაგრამ ხშირად ჩვენი ქმედებები საპირისპირო დასკვნის გაკეთების სურვილს გვიჩენს. მოაზროვნეები ყოველთვის ხედავდნენ ამ განსხვავებას და აფიქსირებდნენ მას. მაგალითად, იმანუელ კანტი, თავის ნაშრომში „რა არის განმანათლებლობა?" ორი ტიპის აზროვნებას განასხვავებს ერთმანეთისაგან: ზრდასრული და უმწიფარი ადამიანის აზროვნებას. მისი აზრით, ზრდასრულია ის, ვინც საკუთარ აზროვნებას იყენებს, ხოლო ის, ვინც ამას არ აკეთებს,...