ლაშა ქავთარაძე

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 5 თვე

სტატიები

საქართველოს საბანკო ბაზრის მიმოხილვა

რაც უფრო კონკურენტულია საბანკო ბაზარი, ბაზარზე შესვლის და გამოსვლის პირობები შედარებით თავისუფალია, წილები მეტ-ნაკლებად თანაბრად გადანაწილებული, ხოლო ბანკების პროდუქციაზე საპროცენტო განაკვეთები – მომხმარებლისთვის უფრო მომგებიანი. საქართველოს საბანკო ბაზარზე ყველა ეს პირობა დარღვეულია. შედეგად, ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით, ქართულ ბანკებში დეპოზიტებსა და სესხებზე პირობები გაცილებით უფრო არამიმზიდველია.  საქართველოს საბანკო ბაზარზე მოხვედრის მთავარი წინაღობა 12 მილიონი ლარის ოდენობის...