მამუკა ჟღენტი

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
5 წელი 10 თვე

საქართველოს ყოფილი ელჩი ევროპის საბჭოში

სტატიები

ევროპული ქარტია რეგიონალური ან უმცირესობათა ენებისათვის

ამ დღეების განმავლობაში იმდენი ’’საექსპერტო არგუმენტი’’ მოვისმინე მედიით და გავეცანი სოციალურ ქსელებში, რომ თავი ვალდებულადაც კი ჩავთვალე მეპასუხა ამ ექსპერტებისათვის. საქმე ეხება ევროპულ ქარტიას რეგიონალური ან უმცირესობათა ენებისათვის და ევროპის საბჭოს ამ საერთაშორისო-სამართლებრივ ინსტრუმენტში საქართველოს შესაძლო მონაწილეობას. გასათვალისწიებელია, რომ აქ თვით ქარტიის დებულებათა საქართველოსთვის დადებით და/ან უარყოფით ასპექტებზე არ ვსაუბრობ. 1999 წლის 27 აპრილს საქართველოს გაწევრიანებას ევროპის...