მარიკა ომანიძე

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
6 წელი 4 თვე

სტატიები

საკუთარი ინიციატივით დაზარალებული: იმპორტის დაბეგვრის შესახებ

გოგი თოფაძისა და ფრაქცია ქართული ოცნება-მრეწველების ინიციატივით 17 ივნისს ძალაში ახალი კანონპროექტი - „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ - შევიდა. კანონპროექტის მიხედვით, იმპორტირებულ საქონელზე დაწესებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის შეღავათიანი გადახდის პირობები გაუქმდა.რას ნიშნავს ეს კანონი: ადრე,...