მანანა თანდაშვილი

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 5 თვე

სტატიები

ანთოლოგიის შესახებ

„თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ანთოლოგია” 6 ქართველი მწერლის 7 ნაწარმოებს აერთიანებს. ეს წიგნი პოსტსაბჭოთა საზოგადოების ტრანსფორმაციისა და საქართველოს უახლესი ისტორიის მოვლენების ლიტერატურული დამუშავებაა და 2010 წელს გერმანიაში, რაიხერტის გამომცემლობამ დაბეჭდა. ეს ქართული პროზის პირველი ბილინგვალური გამოცემაა, წიგნი, რომელიც მიზნად ქართულ-გერმანული ლიტერატურული ურთიერთობების განახლებისა და ორ ქვეყანას შორის კულტურული დიალოგის გაღრმავების ხელშეწყობას ისახავდა. გამოცემა, თავისი...