ნიკო ნიკოლაძე

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 7 თვე

სტატიები

„კრებულის” დანიშნულებაზე

ხშირად მიფიქრია და დღემდე არ მესმის, რატომ დგას პირველი კლასიკური გიმნაზიის წინ ილიას და აკაკის ძეგლი – თუ ცხადია, ეს ძეგლი არ ადიდებს ამ კაცებს, ვითარცა როგორც მხოლოდ პოეტებსა და ახალი ქართული ენის მამებს. არ მესმის, რადგან ილიას, როგორც კაზმული სიტყვის მიღმა მოქმედი მოღვაწის გვერდით თუ ვინმე შეიძლება დადგეს – ეს ნიკო ნიკოლაძეა, „ულმობელი საქმის კაცი”. ნიკო ნიკოლაძეს ჰქონდა დიდი ენერგია და გაუნელებელი ნეგოციანტური ტემპერამენტი; იშვიათი უნარი, დაესახა გონივრული,...