პაატა შეშელიძე

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 5 თვე

სტატიები

რუსეთის ეკონომიკური პოლიტიკა

ქართული წარმოების ტოტალური დაბლოკვა რუსულ ბაზარზე, იყო და არის სადამსჯელო პოლიტიკური აქცია; შესაბამისად, მისი გაუქმებაც პოლიტიკურ მიზანს ემსახურება. ქართულ-რუსულ ეკონომიკურ ურთიერთობებში, რა თქმა უნდა, იყო სასმელების ფალსიფიცირებაც და ვალების გადაუხდელობაც. ზოგიერთი ქართული პროდუქტი, გარკვეულ სტანდარტებთან შეუსაბამობის მიზეზით, არაერთ ევროპულ, მათ შორის, მეგობრულ ქვეყანაშიც აკრძალულია. თუნდაც “ბორჯომი”, რომელიც მისი მინერალური შემადგენლობის გამო, არ წარმოადგენს ყველა ქვეყნისთვის...