რევაზ თოფურია

0 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
4 თვე 3 კვირა

სტატიები

სიბრიყვეზე გათვლილი რუსული ომი?

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტერმინი ჰიბრიდული ომი ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლოს. ამას, ძირითადად, კრემლს უნდა “ვუმადლოდეთ”. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ რუსული ჰიბრიდული ომი არამარტო ჩვენს ქვეყანაშია საკმაოდ ძლიერი, არამედ თავისუფალ სამყაროში ყველაზე გავლენიანი თანამდებობის არჩევის პროცესსაც კი დაატყო საკუთარი კვალი. მიუხედავად ტერმინის პოპულარობისა, იმის გარკვევა, თუ ზუსტად რას მოიცავს ჰიბრიდული ომი, საკმაოდ რთულია. ვფიქრობ, რომ რუსული ჰიბრიდული ომი წარმოადგენს...