სანდრო ურუშაძე

0 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
6 წელი 10 თვე

სტატიები

მთავრობა ფინანსური პირამიდის მშენებლობას იწყებს

საქართველოს მთავრობა საპენსიო რეფორმის ინიციატივით გამოდის. მას მაღალი რეიტინგი აძლევს შესაძლებლობას, ქვეყნისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ყოველგვარი ახსნა-განმარტებისა და საზოგადოებრივი დებატების გარეშე მიიღოს. დაგეგმილია სავალდებულო ინდივიდუალურ შენატანებზე დამყარებული მოდელის, როგორც საპენსიო სისტემის ერთ-ერთი სვეტის შექმნა: „მოქალაქის მიერ პენსიის მიღების საფუძველი იქნება მისი საპენსიო შენატანებით დაგროვებული სახსრები" (სამთავრობო პროგრამა „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი...