სვანტე კორნელი

1 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
7 წელი 5 თვე

სტატიები

მაისის საპროტესტო აქციები და პოლიტიკური ნორმალიზაციის პერსპექტივა საქართველოში

სტატია პირველად გამოქვეყნდა Central Asia-Caucasus Analyst-ში, 8 ივნისს 26 მაისს, თბილისში, ძალადობრივი დემონსტრაციების ჩახშობამ კიდევ ერთხელ დახატა ისეთი საქართველოს სურათი, სადაც მუდმივი შიდა აშლილობა და არასტაბილურობაა. ამას პოლიციის მიერ გადამეტებული ძალის გამოყენების ბრალდებები ემატება. ამავე დროს, ვრცელდება ინფორმაცია აფეთქებების და საბოტაჟის აქტების შესახებ...