სოფო გელავა

597 სტატია 0 კომენტარი
წევრია:
6 წელი 5 თვე

სტატიები

რუსული ომის ახალი მეთოდები და მათი გავლენა საქართველოზე

თანამედროვე რუსეთი დასავლეთის ქვეყნებზე სუსტია. მიუხედავად ამისა, ის ახალი თაობის ომის მეთოდებით ცდილობს საკუთარი მიზნების მიღწევას. ეს მეთოდები შორს დგას ომის ტრადიციული გაგებისგან და მოიცავს მტერზე ფსიქოლოგიურ და ინფორმაციულ ზეწოლას. იმის გამო, რომ ამერიკას ამის საპასუხო სტრატეგია არ გააჩნია, ომის გაგების ეს ახლებური მიდგომა საფრთხის შემცველია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის, მათ შორის – საქართველოსთვისაც.ძალის ყველაზე მნიშვნელოვანი განზომილებები სამხედრო და ეკონომიკური ძალაა. სამხედრო თვალსაზრისით...