ზვიად დევდარიანის საქმე

ომბუდსმენი: ზვიად დევდარიანის მიერ სექსუალური შევიწროების 3 შემთხვევა დადგინდა

0 კომენტარი

სახალხო დამცველის აპარატმა ზვიად დევდარიანის მხრიდან ქალების შევიწროების ფაქტებთან დაკავშიებით განცხადება გამოაქვეყნა.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ სახალხო დამცველმა 5 განცხადებიან 3 შემთხვევაში სექსუალური შევიწროების ფაქტი დაადგინა.

"2018 წლის პირველ ნოემბერს, საქართველოს სახალხო დამცველმა დაასრულა ზ.დ.-ს წინააღმდეგ განცხადებების განხილვა, რომლებიც სავარაუდო სექსუალური შევიწროების შემთხვევებს შეეხებოდა. განხილული 5 განცხადებიდან, 3 შემთხვევაში სექსუალური შევიწროების ფაქტი დადგინდა და სახალხო დამცველმა შესაბამისი რეკომენდაცია გამოსცა, ხოლო 2 შემთხვევაში საქმის წარმოება შეწყდა, საკმარისი მტკიცებულებებს არარსებობის გამო.

ზ.დ.-ს მხრიდან განხორციელებული სექსუალური შევიწროების დადგენის მოთხოვნით, სახალხო დამცველს 2018 წლის აპრილსა და მაისში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ხუთმა ქალმა მიმართა. აღნიშნულ საქმეებზე სრულყოფილი ინფორმაციის მოპოვების მიზნით, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები პირადად შეხვდნენ მხარეებს, აწარმოეს მიმოწერა, გაესაუბრნენ და წერილობით გამოითხოვეს ინფორმაცია მესამე პირებისგან. მხარეებს შორის ერთმანეთის მიერ წარმოდგენილი კომუნიკაციის გაცვლა 2018 წლის 10 ოქტომბერს დასრულდა. 
განცხადებების სრულყოფილი განხილვის შედეგად, სამი განმცხადებლის მიმართ დადგინდა სექსუალური შევიწროების ფაქტი. საქმეებში აღინიშნებოდა მტკიცებულებების ნაკლებობა, თუმცა, წარმოდგენილი პოზიციებით და ზოგიერთ შემთხვევაში წერილობითი კომუნიკაციის ასლებით, მხარეებს შორის ურთიერთობის ფაქტი დასტურდებოდა. ასევე, მესამე პირების ახსნა-განმარტებებსა და წერილობით კომუნიკაციაზე დაყრდნობით დადგენილად იქნა მიჩნეული, რომ ზ.დ.-ს მხრიდან არასასურველი ქცევის გამოვლინების შემდეგ განმცხადებლებმა მასთან კონტაქტი შეწყვიტეს.

სამივე განმცხადებელთან ზ.დ.-ს მხრიდან ქცევისა და გარემოებების საერთო მახასიათებლის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველს წარმოეშვა სექსუალური შევიწროების განხორციელების ვარაუდი, ხოლო მოპასუხე მხარის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტაცია და მტკიცებულებები წარმოშობილი ვარაუდის გასაქარწყლებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა", - წერია განცხადებაში.

სახალხო დამცველის მხრიდან 5 საქმიდან 2 საქმეზე საკმარისი მტკიცებულებების არარსებობის გამო სექსუალური შევიწროება ვერ დადგინდა.

"რაც შეეხება სხვა ორ განმცხადებელს, საკმარისი მტკიცებულებების არარსებობის გამო, მათ მიმართ სექსუალური შევიწროება ვერ დადგინდა. კერძოდ, არ იკვეთებოდა, კონკრეტულად როდის შეწყვიტეს ზ.დ.-სთან კონტაქტი და როდის გამოხატეს, რომ მოპასუხის ქცევა მათთვის არასასურველი იყო.

აღნიშნული განცხადებების განხილვისას სახალხო დამცველმა იხელმძღვანელა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში დამკვიდრებული სტანდარტით, რომლის თანახმად, შემავიწროებელს უნდა სცოდნოდა, რომ კონკრეტული სექსუალური ხასიათის ქცევა მიუღებელი იქნებოდა მსხვერპლისთვის (ought to have known). აღნიშნული მიდგომა აწესებს სექსუალური შევიწროებისათვის სუბიექტურობისა და ობიექტურობის ტესტს, რომელშიც სუბიექტურობის კომპონენტი არის შემავიწროებლის დამოკიდებულება მისი ქცევის მიმღებლობასთან დაკავშირებით, ხოლო ობიექტურობის კომპონენტი კი ყურადღებას ამახვილებს, თუ როგორ იქნებოდა კონკრეტული ქცევა მიღებული, გონივრულობის ფარგლებში, მესამე პირის მიერ", - წერია განცხადებაში.

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

შსს-მ 10 შეკვრა ჰეროინი ამოიღო და ნარკოდანაშაულისთვის 5 პირი დააკავა (ვიდეო)

კომენტარები