არჩევნები 2018

ეუთო: საჩივრების განხილვის პროცესი მოკლებული იყო მათი შინაარსის სათანადო განხილვას

0 კომენტარი
ფოტო: osce/odihr

ეუთოს საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიამ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების II ტური შეაფასა

ორგანიზაციის კრიტიკის საგანი არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ცესკოში შესული საჩივრების განხილვის პროცესი გახდა.

ეუთო წერს, რომ ეს პროცესი "მოკლებული იყო მათი შინაარსის/არგუმენტაციის სათანადო განხილვას, კომისიები კანონის ძალიან ვიწრო ან არაერთგვაროვან განმარტებებს იყენებდნენ, რამაც უარყოფითი ზეგავლენა იქონია სამართლიანი დაცვის ეფექტიან საშუალების უფლების უზრუნველყოფაზე, რაც წინააღმდეგობაში მოდის ეუთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან და საერთაშორისოდ აღიარებულ საუკეთესო პრაქტიკასთან". 

ორგანიზაციამ ეს დასკვნა რამდენიმე ფაქტორის გაანალიზებით და დაკვირვებით გამოიტანა. მათ შორის:

"28 ოქტომბერს ჩატარებული კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებით, საოლქო საარჩევნო კომისიებში 669 საჩივარი შევიდა, რომელთა უმეტესობაც ხმის მიცემის პროცესში დაფიქსირებული პროცედურული დარღვევებსა და შედეგების შემაჯამებელი ოქმებისა და მათი შევსების გზებს შეეხებოდა 37.

137 შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საჩივრები სრულად ან ნაწილობრივ დააკმაყოფილეს, დაახლოებით 320 საჩივარი არ დაკმაყოფილდა საფუძვლის ნაკლებობის გამო. სულ 162 საჩივარს ეთქვა უარი პროცედურულ საფუძველზე, როგორიც არის: გასაჩივრების უფლების არქონა, საჩივრის სხვა ორგანოსთვის/უწყებისთვის ჩაბარება ან ვადის დარღვევა. ამ შემთხვევებმა ცხადყო, რომ მომჩივანთა უმეტესობა სრულყოფილად არ იცნობს საჩივრების მომზადების პროცედურებს". 

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

"ომი 8 აგვისტოს დაიწყო" - მითი აგვისტოს ომზე

კომენტარები