ნავთობისა და გაზის კორპორაცია

ნავთობის და გაზის კორპორაციის წმინდა მოგება 27%-ით შემცირდა

0 კომენტარი
გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოსადგური ფოტო: gogc.ge

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 2018 წლის ფინანსური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ 2017 წელთან შედარებით, კორპორაციის წმინდა მოგება 27%-ითაა შემცირებული და 161.3 მილიონ ლარს შეადგენს. კლების ძირითადი მიზეზი ლარის გაუფასურებით გამოწვეული ნეგატიური ეფექტებია.

7%-ითაა შემცირებული კომპანიის ჯამური შემოსავალი - 2017-ში ეს მაჩვენებელი 671.6 მილიონ ლარს შეადგენდა, 2018-ში კი 623.8-ს.

ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 2018 წლის ოპერაციული მოგება 163.3 მილიონ ლარს შეადგენდა, რაც წინა წელთან შედარებით 21%-ით ნაკლებია - 2017 წელს კორპორაციის საოპერაციო მოგება 205.8 მილიონი ლარი იყო. შემცირდა საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული წმინდა ფულადი ნაკადებიც - თუ 2017 წელს ეს რიცხვი 231.9 მილიონ ლარს შეადგენდა, 2018-ში 218.3-მდე შემცირდა.

კომპანიის ჯამური აქტივები კი 2018 წელს 33 მილიონი ლარით გაიზარდა და მილიარდ 693 მილიონ ლარს შეადგენს.

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ენერგობაზრის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა. კორპორაციის საქმიანობის მიმართულებებია ბუნებრივი გაზის იმპორტი და მაგისტრალური მილსადენების სისტემის გამოყენებით ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, აგრეთვე შვილობილი კომპანიების მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოება და მიწოდება.

 

ახალი ვიდეო მეტი ვიდეო

ბიზნესმენების გატაცებისა და ფულის გამოძალვისთვის 4 ახალგაზრდა კაცი დააკავეს (ვიდეო)

კომენტარები